پردیس دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
03
خرداد
برگزاری همایش بزرگداشت مقام استاد در دانشگاه علوم پزشکی

 1449 بازدید

برگزاری همایش بزرگداشت مقام استاد در دانشگاه علوم پزشکی برگزاری همایش بزرگداشت مقام استاد در دانشگاه علوم پزشکی ایلام همایش بزرگداشت مقام استاد روز سه شنبه  15/02/94 در سالن...