پردیس دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک
14
فروردین
فرا رسیدن ماه رمضان بر شما مبارک

 18 بازدید

آمد رمضان و مقدمش بوسیدم در رهگذرش طبق طبق گل چیدم من با چه زبان شکر بگویم که به چشم یک بار دگر ماه خدا را دیدم رمضان مبارک.