پردیس دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
کارگاه با موضوع مهدویت و جهاد تبیین
01
خرداد
کارگاه با موضوع مهدویت و جهاد تبیین

 26 بازدید

کارگاه با موضوع مهدویت و جهاد تبیین سخنران : دکتر بهروزی لک زمان : دوشنبه 1401/3/2 ساعت 11 صبح لینک ورود:adobe.medilam.ac.ir/dh دارای امتیاز فرهنگی