دبیر هم اندیشی اساتید

نام و نام خانوادگی: فتح الله محمدیان

مدرک تحصیلی: دکتری

رشته تحصیلی: روان شناسی سلامت

رتبه دانشگاهی: استادیار

رزومه

پست الکترونیکی :mobinmohamadian@yahoo.com