اعضاء شورای عالی هم اندیشی دانشگاه

                                                                                

نام و نام خانوادگی

سمت

آقای دکتر محمد کریمیان

ریاست دانشگاه

حجت الاسلام و المسلین سید محمد باقر هاشمی

مسئول نهاد مقام معظم رهبری

آقای دکتر فتح الله محمدیان

دبیر دفتر هم اندیشی اساتید

آقای دکتر بهزاد بدخش

معاون آموزشی

آقای دکتر اسد میرزائی

معاون فرهنگی و دانشجویی

خانم دکتر افسانه رئیسی فر

مدیر فرهنگی

خانم دکتر معصومه شوهانی

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

سرهنگ جناب آقای علی مریدی

مسئول سازمان بسیج جامعه پزشکی

آقای دکتر پرویز کریمی

عضو هیات علمی