کارگروه ها

آيين نامه ي کارگروههای علمي ـ فرهنگي دفتر هم اندیشی استادان ونخبگان دانشگاه علوم پزشکی ایلام


اگر ما بتوانيم گردهمائي هائی عمومي از اساتيد، محققين و پژوهشگران در طول سال داشته باشيم و كساني از خود اين جمع به عنوان سخنران دعوت بشوند و در آن گردهمائي ها، مسائل مورد نظرشان را بيان كنند؛ اين كمك مي كند به تصميم سازي؛ هم در دولت، هم در مجلس شوراي اسلامي، هم در مجمع تشخيص مصلحت، هم در مراتب تصميم گيري در دستگاه هاي اجرائي و دولتي مثل وزارتخانه ها وغيره.بيانات رهبر انقلاب در ديدار استادان دانشگاه ها 3/7/87رهنمود حکیمانه ی رهبر معظم انقلاب مبنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، کارشناسی و دیدگاه‌های تخصصی استادان دانشگاه‌ها در تصمیم‌ سازي براي  ارکان مختلف مدیریت کشور، ضرورت برگزاری نشست‌های هم اندیشی استادان را که سابقه‌ای چند ساله دارد مضاعف ساخته است. از بركات و نتایج هم انديشي استادان با توجه به نگاه تخصصی و کارشناسی استادان و فرهيختگان دانشگاهي، تسهيل در امر تصميم سازي و تصميم گيري عقلائي، علمي و منطقي بر مبناي خرد جمعي است. مرکز هم اندیشی به دنبال شناسائي نيازها، چالش ها و همچنين جستجو براي ارائه راهكارهاي علمي و عملياتي جهت پاسخ به نیازهای روز کشور در عرصه‌های مختلف برنامه‌ریزی و مدیریت است. كه اين امر خود موجب جريان سازي علمي و پژوهشي در سطح جامعه ی دانشگاهي و به تبع آن، عرصه ی اجتماعي خواهد شد.
بر اساس منویات مقام معظم رهبری و مصوبه ی رسمی مرکز هم اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی و مراکز آموزش عالی کشور و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر الحاق دفتر هم اندیشی از نظر ساختاری به دانشگاه و نیز تصویب اساسنامه ی ارتقاء علمی اساتید در سه بعد فرهنگی_ دینی، پژوهشی و آموزشی، بر اساس تصویب شورای هم اندیشی و تفاهم نامه ی فی مابین دفتر هم اندیشی و معاونت محترم آموزشی و پژوهشی، ارائه و ارزیابی امور فرهنگی اساتید به دفتر هم اندیشی واگذار گردیده است. به همین خاطر، ضروری است که هر یک از اساتید و اعضای محترم علمی، اعم از پیمانی، قراردادی، آزمایشی و رسمی، نسبت به عضویت در فعالیت ها و کارگروههای تخصصی این دفتر و نیز سایر برنامه های پیشنهادی و اجرایی، اقدام نمایند.
هرگونه صدور گواهی مبنی بر اعلام وضعیت فرهنگی و رتبه ی اساتید از این دفتر به واحدهای ارتقاء دانشگاه، بر اساس میزان مشارکت و احراز رتبه ای است که بر مبنای حضور فعال خود احراز نموده است. لازم به ذکر است، بر اساس معیارهای ارزیابی مسایل فرهنگی این دفتر، رتبه و نمره ی هر فرد عضو دفتر، در هر آن قابل ارائه می باشد و امتیاز فرهنگی ارتقاء علمی، تبدیل وضعیت، استاد نمونه و ......، همگی از سوی این دفتر صادر خواهد شد. انتظار می رود اساتید محترم با شرکت در کارگروههای تخصصی و حضور فعال در آنها، هم بر وزانت فرهنگی دانشگاه بیفزایند و هم جایگاه فرهنگی ومعنوی خود را تثبیت و ارتقاء بخشند و هم این دفتر را در راستای تحقق رسالت های فرهنگی با ارائه ی ایده های نوین، قابل تحقق و کاربردی یاری نمایند.
لازم به ذکر است که هر یک از اساتید می توانند حداکثر در دو کارگروه تخصصی بنا به تخصص، تمایل و توان علمی خود شرکت نمایند. ولی استثنائا همگی می توانند در هیئت کوهنوردی ( زیر نظر کارگروه سلامت)، شرکت نمایند.

شرایط عمومی عضویت:
1-   آشنايي با چالش ها و معضلات كشور در حوزه ی تخصص مرتبط.
2- شناخت نيازهاي حال و آينده.
 3-   ارائه ی راهكارهاي علمي و عملياتي.

عناوين کارگروه هاي فرهنگی- علمی دفتر هم اندیشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام:

کارگروه فرهنگی

کارگروه معرفت

کارگروه سلامت اجتماعی

کارگروه فرهنگ و پیشگیری از ایدز

سلامت زنان

ارتقاء فرهنگ پیشگیری از آسیبهای اجتماعی