طراحی سایت
جزئيات مطلب
پس پرده ی هولوکاست


"پس پرده ی هولوکاست" نام کتابی است که به وسیله ی محمد تقی تقی پور نوشته شده و موسسه ی مطالعات و پژوهشهای سیاسی آن را بهار 85 منتشر کرده است.
بحث درباره ی هولوکاست یا "شوآ" ، یعنی همان داستان کشتار شش میلیون یهودی توسط آلمان نازی، در اتاق های گاز و کوره های آدم سوزی، حداقل از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون، طی شصت سال گذشته، همواره تکرار شده است.در این کتاب تلاش شده است واقعیتهایی از واقعه ای که هولوکاست خوانده می شود وتبلیغات گسترده ای که از ناحیه ی کشورهای غربی به دنبال آن راه انداخته شده است، آورده شود.
پیش از آن که نویسنده، به بحث اصلی کتاب،هولوکاست، بپردازد، در چند بخش مختلف پیشینه ی مختصری از اقدامات برخی از یهودیان در طول تاریخ را آورده است.
در آغاز ودر مبانی نظری و پیشینه ی تاریخی، در دو بخش با نام های ایران باستان( که به بررسی نفوذ یهودیان در بخش های اصلی قدرت در ایران آن دوره، و مشکلاتی که از ناحیه ی آنها برای جامعه ی آن روز ایران پیش آمد، پرداخته شده است)، وبخش دوم انکیزیسیون یا دادگاههای تفتیش عقاید، که در آن افسانه ی کشتار یهودیان در قرون وسطی از طریق انکیزیسیون آورده شده وصحت یا عدم صحت آن مورد بررسی قرار گرفته است، بخشی از گذشته ی تاریخی قوم یهود در ارتباط با موضوع مورد نظر، روشن می شود.
در بخش دیگر این کتاب به دلایل وریشه های انزجار در برخی از جوامع از قوم بنی اسراییل پرداخته شده است. پس از این بخش آنتی سمیتیسم(یهودستیزی یا یهودی آزاری)، به عنوان سناریوی قرون اخیر، معرفی شده است.
در بخش پایانی کتاب با عنوان "کارکردها و پی آوردهای هولوکاست " نویسنده،دستاوردهایی که از هولوکاست نصیب صهیونیست ها شده است را بر می شمرد و به توضیح درباره ی آنها می پردازد.
حال، با مطالعه ی این کتاب این سوال در ذهن خواننده متبادر می شودکه، حتی اگر واقعه ای به نام هولوکاست واقعیت داشته باشد، چرا مردم مظلوم و مسلمان باید تاوان وحشی گری غربیان را بدهند؟
برای دانستن واقعیت های هولوکاست، این کتاب می تواند راهنمای مناسبی برای فرهیختگان و تشنگان حق وحقیقت باشد.     


درج مطلب توسط : hamandishi
تاريخ درج مطلب : 1389/06/17
تعداد بازديد : 1930

بازگشت
جستجو