سامانه ی فرهنگی استادان

معیارهای ارزیابی فعالیت های فرهنگی استادان جهت تشکیل پیشینه ی فرهنگی در دفتر هم اندیشی


فرهنگ مقوله ای است که امروزه کشورهای جهان روی آن سرمایه گذاری های ویژه ای کرده و تلاش دارند که با مدیریت فرهنگی خاص، فرهنگ های دیگر ملل به ویژه فرهنگ های آرمانی مانند فرهنگ اسلامی را تحت تأثیر قرار داده و استحاله نمایند.
مهمترین دلیل شکل گیری و استمرار انقلاب اسلامی که یک انقلاب جهانی است، بعد دینی و فرهنگی آن است. در این رابطه، دانشگاه یکی از نهادهایی است که به دلیل فرهنگ ساز بودن، می تواند در رسالت جهانی انقلاب اسلامی، ایفاگر نقشی موثر و ماندگار باشد.
مقام معظم رهبری، بارها مسئولین و فرهیختگان جامعه را به تلاش بیشتر برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه، مورد خطاب قرار داده اند. استادان و نخبگان دانشگاهی برای اجرایی ساختن منویات معظم له ، می بایست تلاش خود را در این زمینه افزایش داده و علاوه بر بعد پژوهشی و علمی، به بعد فرهنگی که مقوله ی روز جامعه ی ماست، به طور ویژه بپردازند.
بر اساس ابلاغیه ی جدید وزارتین علوم و بهداشت از این پس، ارتقای اساتید در سه بعد فرهنگی، آموزشی وپژوهشی محاسبه می گردد که بعد فرهنگی آن، نمود بیشتری خواهد داشت. به همین دلیل، و بر اساس توافق میان دفتر هم اندیشی و معاونت آموزش، تحقیقات وفناوری این دانشگاه، ارزیابی امور فرهنگی استادان به عهده ی دفتر هم اندیشی می باشد.لذا از شما استاد ارجمند، دعوت به عمل می آید، جهت تشکیل پیشینه ی فرهنگی ضمن تکمیل فرم عضویت، کارگروه علمی- فرهنگی مورد علاقه را بر اساس فرم پیوست انتخاب نموده و با ارتباط فرهنگی، معنوی و موثر خود، ضمن تشکیل سابقه ی فرهنگی خود، این واحد را از ایده ها، پیشنهادات و خلاقیت های ارزنده ی خود بهره مند سازید. به لحاظ ضیق وقت و کثرت اعضای محترم هیأت علمی، تسریع در اقدام به ثبت نام و .... مزید امتننان است.  

 

 

 

معیارهای ارزیابی فعالیت های فرهنگی استادان جهت تشکیل پیشینه ی فرهنگی در دفتر هم اندیشی:

 

نوع فعالیت

                                                                امتیاز

 

1- عضویت در کارگروههای تخصصی این دفتر.

                                                         6     امتیاز

 

2- فعالیت و مشارکت فعال در کارگروههای مربوطه، زیر نظر مسئول کارگروه.

                                                         5    امتیاز

 

3- ارائه ی ایده ها وپیشنهاد های جدید، کاربردی وقابل تحقق در حوزه ی فرهنگ دینی ومسائل اجتماعی.

                                                          5   امتیاز

 

4- برگزاری میزگرد، سمینار، همایش علمی و تهیه ی گزارش های کوتاه از معضلات،مسائل مبتلابه، اجرای ایده های مصوب شورای هم اندیشی در کارگروه مربوطه با هماهنگی این دفتر.

 

به ازای هر سمینار 2، میزگرد 2 ، همایش علمی 4 وتهیه ی گزارش 2   امتیاز         جمع: 10  امتیاز

 

5- نگارش مقالات علمی در حوزه ی فرهنگ  دینی و مسائل مرتبط.

به ازای چاپ هرمقاله در مجلات علمی- ترویجی 2 ، علمی تخصصی 3 ، علمی- پژوهشی 5 و ISI  7  امتیاز                            جمع: 17 امتیاز

 

6- شرکت در نشست های علمی برگزار شده از طرف دفتر.

به ازای شرکت در هر نشست علمی  2  امتیاز

                                            حداکثر: 6  امتیاز                                

 

7- شرکت در نشست های علمی کارگروه تخصصی ای که فرد هیئت علمی در آن عضویت دارد.

  شرکت در هر نشست، 1  امتیاز                                    

                                        حداکثر:  4   امتیاز

 

8- نگارش کتاب با موضوع بدیع، در حوزه های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی.

 

                                                        10  امتیاز

 

9- ارائه ی مشاوره یا همکاری های موثر با تشکلهای رسمی و قانونمند استادان ودر اولویت دوم دانشجویان.

 

                                                                    3   امتیاز

 

10- ارتباط چهره به چهره و مستمر با مسئولین و کارشناسان دفتر هم اندیشی و ارائه ی پیشنهادات کاربردی .

 

 

                                                       2  امتیاز

 

11- داشتن تعهد و مسئولیت در محیط دانشگاه، کلاس درس وتعاملات دانشگاهی نسبت به فرهنگ وارزشهای دینی.

 

                                                     3   امتیاز

 

12- شرکت در کرسی های نقد و مناظره های علمی که از طرف دفتر برگزار می شود.

 شرکت در هر کرسی نقد: 3  امتیاز

                                              حداکثر:   6  امتیاز

 

13- شرکت در مراسمات فرهنگی (اردو، مناسبت - های ویژه و ......).

به ازای شرکت در هر مراسم 1  امتیاز  

                                      حداکثر:  5   امتیاز

 

14- کسب رتبه های برتر فرهنگی در سطح کشور، منطقه و استان در حوزه ی مسائل فرهنگی، دینی واجتماعی.

در سطح استان به ازای هر رتبه 2 امتیاز، در سطح منطقه 3 امتیاز، در سطح ملی 5 امتیاز

                                                    5   امتیاز

 

15- عضویت در شورای مرکزی هم اندیشی در صورت حضور فعال و موثر، بنا به تشخیص و تایید دبیر هم اندیشی.

 

                                                    5   امتیاز

                                         

16- کسب رتبه ی استاد فعال فرهنگی از طرف دفتر هم اندیشی.

 

                                            3   امتیاز

 

17- کسب رتبه ی استاد نمونه ی فرهنگی از طرف دفتر هم اندیشی.

 

                                            5  امتیاز

 

جمع امتیازات

                                     100  امتیاز